EzintshaMamelodi Sundowns

UParker uphalaza iqiniso ngokulinyazwa uZungu

Lesi sigameko senzeka ngo-Okthoba 18, 2023, ngesikhathi kunomdlalo phakathi kweMamelodi Sundowns neTS Galaxy. 

Isenzo esibi sikaZungu saholela ekutheni uParker alaliswe esibhedlela futhi engadlali cishe izinyanga eziyisithupha.

Ngemuva kwalokho, uZungu wathinta uParker kwi-Instagram exolisa ngesenzo sakhe. 

Nokho ngokuhamba kwesikhathi uParker wathola ukuthi uZungu akasamlandeli kule nkundla yezokuxhumana. 

UParker, ekhuluma kwiMarawa Sports Worldwide, uveze imicabango yakhe ngalesi sehlakalo.

“Angikaze ngibe nobudlelwano noBongani Zungu ngaphandle kobokusebenza. 

“Sidlale kanye noma kabili ndawonye kwiBafana Bafana, kodwa bekuwubudlelwano obujwayelekile nje,” kusho uParker. 

“Futhi ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko, waxolisa ngomyalezo awuthumela kwi-Instagram. 

“Ngamphendula ngimazisa ukuthi ngiyamxolela. Ngemva kwalokho wabe esezithulela nje kanjalo.”

UParker uzwakalise ukudideka nokudumala ngokungalandeli kahle kukaZungu nomqeqeshi weSundowns wangaleso sikhathi, uRulani Mokwena. 

“Kwangixaka lokho. Angikaze ngithole ngisho ucingo oluvela kumqeqeshi weSundowns. 

“Engakuthola yikhadi nezimbali okwakuvela kubaphathi beSundowns ngesikhathi ngisesibhedlela.”

Ngesikhathi uParker esalulamelaa ekhaya futhi wafikelwa wumcabango amthinte uZungu efuna baxhawulane, bayidlulise kahle.

Uthi wayebona ukuthi uma engamthinta uZungu, nokwelulama kungashesha. 

“Owayengisiza ngokwelulama, waphakamisa ukuthi sike sizame ukumthola ukuze sixhawulane. 

“Sizamile, kodwa akuphumelelanga. Ngazibuza ukuthi kungani kufanele kube yimi owenza imizamo wokuxhuma umuntu ongafuni ukuxolisa noma ukubuyisana.” 

Uthe iyamxaka lento ngoba akakhumbuli bexabana ngoba ngale kokuba abadlali, akukho okubahlanganisayo. 

“Bekuhlale kuwumsebenzi nje. Bengizama ukukhumbula nokucabanga, kodwa asikaze sixoxe ngale kobudlelwane basenkundleni.”