EzintshaKaizer Chiefs

UBimenyimana uhlanza amaqiniso ngokwamxosha kwiChiefs

UCaleb Bimenyimana useveze izinsolo zokuthi waboshelwa amanqina enyathi ngothile angathanga ukumdalula, ngoba engamfuni eNaturena. 

Yize igama lalowo othile engalidalulanga, kodwa kucacile ukuthi ukhuluma ngowayengumqeqeshi ngaleso sikhathi, u-Arthur Zwane.

Kuvele kunemibiko eyavela ngesikhathi ehamba uCaleb Bimenyimana kwiChiefs yokuthi babengasaboni ngaso linye. 

Ekhuluma nabeKickOff kuleli sonto, uBimenyimana usebenzise ithuba waveza ukuhlukumezeka akuthola ngesikhathi edlala kuMakhosi.

“Abantu abalazi iqiniso ngokwenzeka kwiChiefs. Kodwa ngelinye ilanga bayokwazi,” usho kanje lo mgadli oneminyaka engu-26. 

“Ngizokunika eminye yemininingwane. Ngangivele sengisithathile isinqumo sokushiya ngo-Ephreli ka-2023 ngenza yalezi zinto ezazenzeka. 

“Kuningi okwenzeka kimi ngesikhathi ngilaphayana ngenza yothile owayekhona naye. 

“Leliyana yiqembu elisezingeni, akufanele kube khona owenza leziya zinto.

“Ngafika kwiChiefs ukuzoshaya amagoli, futhi ngakwenza lokho. Kodwa kunothile owenza ngingahlaliseki kahle. 

“IChiefs yiqembu elihle kakhulu futhi ngiyalihlonipha – bonke abantu bakhona kusukela kwabasebenza ekhishini kuya kusihlalo. 

“Kodwa kunothile owangihlalisa kabi kakhulu. Iqiniso ngokwenzeka kwiChiefa laziwa yini naye.” 

Uthe yena ubona akwenza ayekuqashelwe njengoba awashaya amagoli ayisishiyagalombili kwisizini yakhe yokuqala.

“Ngashaya amagoli ayisishiyagalombili kodw akukhona okwakwenzeka okungekuhle kuleya sizini.

“Maningi ama#%mba ashiwo ngami ngoba kuba kanjalo uma umuntu efuna ukukukhuba. 

“Ngangilindeleke ukuthi ngigijime njengo-Ashely Du Preez kodwa bazi kahle ukuthi mina angidlali kanjalo.”

Yize inhlalo yakhe ingazange ibe yinhle, futhi aze washo mhla iqembu limkhulula ukuthi uphumile esihogweni, usayithanda iChiefs.

“Ngemuva kwakho konke okwenzeka, ngiyafisa ukubona iChiefs iphinde idlondobala ngoba namanje ngisengumlandeli waleli qembu.”