EzintshaOrlando Pirates

Uselungiselela ikusasa lokuqeqesha owenkulisa yePirates

Le mpumelelo iphawula isinyathelo esibalulekile kulo mdlali we-Orlando Pirates osemcnane nokusabhekwe lukhulu kuye. 

Uneminyaka engu-22 nje kuphela, kodwa uMolepo usekhombise ukuzinikela okumangalisayo kwezemidlalo nakwezemfundo.

Ngaphandle kwezinto azizuzile ebholeni, uMolepo uphothule iziqu enyuvesi yaseWits, lapho ethole khona iBachelor of Science in Urban and Regional Planning.

Ukhombisa ukukwazi ukubamba imfundo nokudlala ibhola ngendlela efanayo ukuze kungabi khona la esalela khona emuva. 

Ilayisense entsha kaMolepo yokuqeqesha ivula amathuba esikhathi esizayo ekuphathweni kwebhola nasekuqeqesheni.

Imnika isisekelo esiqinile soshintsho olungase lube khona ukusuka kumdlali ukuya kumqeqeshi esikhathini esizayo. 

Ukugxila kwakhe kwezemfundo nebhola kuyisibonelo sendlela yokuzithuthukisa ephelele eya ngokuya ihlonishwa kwezemidlalo.