Ezintsha

Inkiyankiya ebhekene neSpain ngoLamine Yamal

Kubhekwe lukhulu kuLamine Yamal njengoba iSpain ilungiselela umdlalo omqoka kwi-Euro 2024 eGermany ngeSonto ebusuku. 

Uma umdlalo ungena esikhathini esengeziwe, bangase bazithole bephula imithetho yezabasebenzi yaseGermany.

Kuleli zwe kunomthetho ovimbela abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18 ukuthi basebenze emuva kuka-8 ebusuku. 

Nakuba abezemidlalo bevunyelwe ukudlala kuze kube ngu-11 ebusuku, kodwa abaneminyaka engaphansi kuka-18 kumele babe sebemile bona. 

ULamine Yamal, onethalente elimangalisayo, uneminyaka engu-16 kuphela futhi ungumdlali obalulekile kwiSpain. 

Iqembu liyazi kahle imiphumela engaba khona yokwephula lo mthethonqubo, okuhlanganisa inhlawulo enkulu engafika ku-€30 000 (R58.5-million). 

Lesi sibopho esingokomthetho sengeza enye inkinga kumasu eSpain, njengoba kufanele baphathe ngokucophelela isikhathi sokudlala sikaYamal nesimiso sangemuva komdlalo.

Njengoba kungenzeka ukuthi umdlalo uye esikhathini esengeziwe, ithimba labaqeqeshi beSpain kumele bakhe icebo eliqinisekisa ukuhambisana nomthetho waseGermany.

Cishe kuzodingeka uma umdlalo udlulela esikhathini esengeziwe, bamkhiphe lo mdlali angaqhubeki nawo. 

Lesi simo sidonse ukunakwa okubalulekile, sigqamisa izinselelo eziyingqayizivele amaqembu angabhekana nazo ngenxa yemithetho ehlukahlukene yamazwe ngamazwe.