Ezintsha

Kuchazeke uJomo Sono kuxolelana uPitso noRobert Marawa

Lesi sinyathelo sokuxolelana kwalo msakazi nomqeqeshi uJomo Sono usibona sizoba wusizo ekuseni ibhola lakuleli phambili.

Laba bobabili baxabana ngesikhathi uPitso esengumqeqeshi weMamelodi Sundowns, uMarawa engumethuli wezinhlelo kwiSuperSport TV. 

Yize kwagcina kungavelanga kahle hle okwabaxabanisa, kodwa uPitso ubengavumi ukukhuluma noMarawa ngemuva kwemidlalo. 

Kodwa le ngxabano yabo igcine isonjululiwe ngoLwesihlanu futhi bagcine beba nengxoxo ejulile kwiMarawa Sports Worldwide. 

“Ngicabanga ukuthi kuyinto enhle ukuthi ukhuluma noPitso namuhla,” kusho uJomo Sono obefonile kulolu hlelo. 

“Wena noPitso kuningi eningakufaka kulo mdlalo. Lokhu kuhle ebholeni lethu. UPitso usekhule kakhulu manje.” 

“Kusukela esemncane uPitso wayekholelwa kuye uqobo. Namanje uyakholelwa kuyena. 

“Abantu bathi uyazikhukhumeza, ucabanga ukuthi ukuthathaphi ukuzikhukhumeza? Wayengumgadli ongcono kakhulu ngesikhathi sakhe.”

UMarawa uqale uhlelo ngokwazisa abalaleli ukuthi seyithelelene amanzi kuye noPitso.

“Sengingabazisa abantu baseNingizimu Afrika ukuthi sibe nomhlangano namuhla sadingida izindaba zethu. 

“Ngiyajabula ukusho ukuthi siyikhulume njengabantu abadala, sesikhulumile futhi savumelana ngokuthi sidlule kuyo,” kusho uMarawa kwiRadio947. 

Eziphendulela, uPitso uveze ukuthi naye kuyamjabulisa ukuthi isidlulile le ngxabano yabo.

“Njengoba ngike ngakutshela ukuthi ngihlanganisa iminyaka engu-60 ngoJulayi,” kusho uMosimane.

“Futhi ngike ngabheka emuva ngathatha isinqumo sokuthi ngenxa yokuthi ulule isandla wangimema ohlelweni lwakho, lokho kukhombisa ubuholi, hhayi ubuthaka. 

“Ngakho kufanele ngizithobe, ngifunde ukudlulisa izinto. Kufanele nami ngikhombise ubuholi. 

“Kumele ngikhombise ukuthi sidinga ukuqhubekela phambili nempilo futhi sivumele osekwadlula, kusale emuva. 

“Ngiyajabula ukuthi sikhulume njengamadoda futhi ziningi izinto ezinhle esingazenza ndawonye esikhathini esizayo.

“Bathi ukubuyisana kungasiza wonke umuntu onjengami nawe ukuthi ahambe ngendlela efanele. 

“Pho kungani kungenjalo? Asibe ngamadoda sisuse izinkinga endleleni. Isikhathi siyakwelapha konke0,” kusho uMosimane.