Ezintsha

Uyashuba umbango kwabafuna ukuthenga iSwallows

Ukuvela kwezindaba zokuthi isendalini iMoroka Swallows sekuphakamise abantu abaningi abafuna ukuthenga leli qembu.

ILisenethini isithole ukuthi kukhona isiqumama saKwaZulu-Natal esesivelile ukuthi sona singayithatha iMoroka Swallows ezandleni zikaDavid Mogashoa.

UMogashoa – ongusihlalo waleli qembu laseSoweto – kuvela ukuthi useyahluleka wukuqhubeka naleli qembu. 

Kuthiwa izindleko zeqembu sezimi ngenhla, ngakho usekhethe ukuthi avele alidlulisele komunye leli qembu. 

“Ukhona usomabhizinisi oxoxa noMogashoa. Ubekade ekhuluma nabeMaritzburg United, efuna yona ngoba bona befuna iMoroka Swallows.

“Kodwa manje usebonile ukuthi uyabambezeleka ngoba (uFarouk) Kadodia ubamba uyayeka ngeSwallows,” kusho umthombo. 

“Manje usevele waqonda ngqo kwiSwallows, asazi ke ukuthi uzophumelela yini. Kodwa yena unayo imali.”

UKadodia ukuqinisekisile kwiLisenethini ukuthi uyaxoxa nabeSwallows ngokudayiselwa isitifiketi sayo. 

Nokho ukhale ngokuthi inezikweletu eziningi afuna ukucaciseleka ukuthi uyithatha nazo noma zizosala noMogashoa.

Sekuvele nokuthi okwenza uKadodia angabaze ngeSwallows wukuthi kukhona elinye iqembu angase alithole KwaZulu-Natal.

Omunye osekuvele ukuthi naye uyayifuna iSwallows ngusihlalo weMarumo Gallants u-Abram Sello. 

Kubikwa ukuthi izingxoxo ziyaqhubeka, kodwa akukafinyelelwa esivumelwaneni sokugcina. 

Nokho kungenzeka aphumelele uSello njengoba ebeke u-R45 million etafuleni. 

Lokhu kungaphezulu ngo-R5 million kulokho okubhekwe uMogashoa okuthiwa ufuna kusukela ku-R40 million.

Kuvela ukuthi bakhona nabanye asebevelile kuMogashoa, befuna ukuzwa ukuthi ziyiqiniso yini izindaba zokuthi uyadayisa.

Sekuyacaca ke nokho ukuthi uma iqhubeka iMoroka Swallows, izobe seyinabaphathi abasha. Kungenzeka nokuthi iphele, ithengwe ozoyishintsha igama.