DStv PremiershipEzintsha

UNjinga Mathebula uhlonza okuqgilaza amaqembu aseKZN

UVincent “Njinga” Mathebula, oyinkakha eyadlala emaqenini ehlukene aKwaZulu-Natal, usebhoboke ngodaba oluhlezi lushayelwa phansi. 

UNjinga Mathebula wadlala kwi-African Wanderers, Golden Arrows, naMaZulu FC kanti wayeka ibhola ngemuva kokulinyazwa uGerald Raphahlela owayedlala kwi-Orlando Pirates ngaleso sikhathi. 

Ukhulume neLisenethini ngodaba olukhulunyelwa phansi lwabadlali bamaqembu aseKZN agijima kwiDStv Premiership abanganikwa izimali zesibonelelo sokusayina inkontileka. 

“Lolu daba selufinyelele esiqongweni kubadlali… Nalabo abangabadlali bakudala bebhola elikhokhelayo baphuma kulo lolu tavatava. 

“Mina ngiyayazi leyonto. Kusukela kudala abaphathi bamaqembu aKwaZulu-Natal ababaphathi ngendlela efanayo abadlali. 

“Uthola ukuthi umdlali waseGauteng unenkontileka efana neyakho wena mdlali waKwaZulu Natal kodwa aniholi imali efanayo. 

“Lokho kudala ukungazinikeli kubadlali abahola kancane,” kusho uNjinga Mathebula. 

Lolu daba luqubuka nje kungoba kuzanywa ukuhlonza ukuthi kungani amaqembu aseKZN engezi kahle kwiPremiership.

Isizini nesizini kuhlezi kuneqembu laseKZN elivika izembe. Kulokhu yiRichards Bay egaxele kulolo daka.

Namanye – AmaZulu, iRoyal AM neGolden Arrows – awenzanga kahle njengoba engangenanga kwiTop 8. 

UNjinga Mathebula uthi yizinto ezincane njengokuholela nokuphatha abadlali ngendlela efanayo eziba nomthelela kulokhu.

“Lokhu kugcina kuba nomthelela omubi kakhulu eqenjini ngoba abadlali bagcina bengeneme. 

“Uma umdlali efika ngakubo, ufika ekhala ngoba akanayo imali. 

“Akwakwazi nokusiza umndeni wakhe ngemali ngenxa yesimo aphila ngaphansi kwaso.

“Uma kukhona iqembu elimfunayo, umdlali uvele agxume ngoba lisuke lizomnika imali ayifunayo. 

“Yingakho abadlali abaningi KwaZulu-Natal bedlalela ukudonsa amehlo amaqembu aseGauteng, Cape Town… 

“Kungoba abakutholi abakudingayo KwaZulu-Natal,” kwenaba le nkakha. 

Uphethe ngokuthi kubuhlungu kuye ukubona kusekhona umdlali osahola imali elingana neyayiholwa uyena ngeminyaka yo-90. 

“Kuzomele abaphathi bamaqembu babhukule ngalesi simo, basilungise. Ngale kwalokho ngeke sikhulu isifundazwe ebholeni.”