Ezintsha

Uchiphize izinyembezi oweChiefs ebonga owamphakamisa

Kuvele kwagcwala umuntu kumdlali weKaizer Chiefs, uSibongiseni Mthwethwa ngesikhathi ebonga umhlayi wamakhono owamtakula emakhaya, wamenza umuntu ebantwini. 

USibongiseni Mthethwa – odume ngelika-Ox – wavundululwa uTebogo Moloi weTM Scouts eNtabamhophe, eMtshezi. 

Wayehambele imidlalo ka-Ayanda Mkhize owayeyinhlozi yaMaZulu FC endaweni yaKwaDlamini, emenywe umhleli weLisenethini, uSibongiseni Gumbi. 

“Mina ngangingayanga enkundleni la kwakudlalwa khona ngoba kwakunomcimbi ekhaya,” kushi uGumbi.

“Wabuya ekhaya elokhu ebabaze umfana abathe igama lakhe u-Ox, ambonile, ethi nakanjani lona uzophelela phesheya ngebhola lakhe.

“Wayesho ukuthi udinga ukulungiswala lapha nalaphaya ukuze abe yilento edingwa amaqembu ezigaba ezikhokhelayo.

“Okusuka lapho kuya manje sekungumlando… Wamlandela waze wamfica kulo mqhudelwano waseBergville ngendlela ayechazeke ngayo uyena.” 

Ukusuka kwakhe eMtshezi u-Ox waya esikhungweni sikaMoloi lapho ahlala khona izinyangana.

Wasuka lapho wajoyina iRoyal Eagles isikhashana. Kwathi uma idliwa yizembe, wamthuthela kwiBlack Leopards la afike wakhombisa khona ukuthi uyinkunzi yohlobo.

Kwathi uma iLeopards idliwa yizembe, uSteve Barker weStellenbosch FC wamlanda. 

KukwiStellies la edonse khona amehlo abalandeli, izikhulu nezinhlozi zeKaizer Chiefs le asedlala kuyo manje. 

Ubenzele unina umcimbi wokugubha iminyaka engu-60 edla anhlamvana muva nje, la ebonge khona umfokaMoloi ngeqhaza lakhe.

“Ukhona njengamanje la phakathi kwethu. Umuntu… (wabe esechiphisa izinyembezi) owangisiza, nanguyana, uTebogo.

“Abaningi abamazi, unamahloni kodwa ngiyamcela asukume. Mhlawumbe… Indlela okuyiyo. 

“La ngisuka khona, ngabe angikho la ngikhona, ngabe aningazi – abaningi la kini ngabe abangazi. 

“Kodwa namhlanje niyangazi, ngenxa yakhe. Ngakho engifisa ukukusho lokhu: ngidlulisa ukubonga kuye – okusuka enhliziyweni yami. 

“Angazi yini le engingambonga ngayo engamkhawulo. Kodwa ngoba uNkulunkulu ukhona, uyaphila, ngelinye ilanga Uyosibonisa ubukhona Bakhe.

“Naye (UTebogo) akufisayo kuyofezeka… (wacela ukuthi asondele eduze uTebogo obelimele ehamba ngezinduku.)

“Ngiyazi ukuthi lokhu, mhlawumbe kuncane, kodwa okokukubonga ukuthi owangenzela khona, kwangenza lo muntu enginguye namuhla.”