Ezintsha

Okwenza u-Ace Ncobo anxenxe abadlali kwezolimo

  • Afred Ngubane

U-Andile “Ace” Ncobo, ongumhlaziyi kwiSuperSport TV, unxenxa abadlali bePSL ukuba bangene kwezolimo.

Engxoxweni abe nayo neLisenethini, u-Ace usilandise ngempilo yakhe yangaphandle kwezemidlalo.

U-Ace Ncobo uthi yena ungumlimi eNqandu Village, eQolombane, eTsolo e-Eastern Cape lapho edabuka khona. 

Wenabe kabanzi ngomsebenzi wakhe wokuba ngumlimi, athi yinto afisa nabanye bamlandele kuyo. 

“Ngingumlimi osafufusa,” kusho le nsizwa eyayingunompempe ohlonishwayo isencane.

“Ngifuye izinkomo, izimpigogo, izimbuzi, amadada amahhansi, izinkukhu, iziklabhu nezimvu. 

“Ngikhona nasekutshaleni njengoba ngitshale izithelo ezifana namaklabishi, ubhontshisi, ukhukhumba notamatisi.

“Ukufuya kuyibhange labantu abamnyama, ngakho uma ngabe ufuyile usuke uzibekele wena imali eningi.”

Uthi lena yindlela elula engaqinisekisa ukuthi abadlali abazitholi bengasenalutho uma sebewabeke ethala amakhokho abo. 

“Ngiyabanxenxa impema abadlali bethu kwiPSL ukuba bangene kwezolimo ngoba bangakwazi ukugcina imali yabo. 

“Abathenge amapulazi ngoba lokho kungenza bangazitholi sebehluphekile, bengabasesimweni esihle semali unomphela,” kugcizelela uNcobo.

Uncome umsubathi waseNorth West, uSteve Mukoka onepulazi afuye kulona izinkomo, iziklabhu, izimbuzi. 

Nesenzo sikaGift Motupa, obedlala kwiMamelodi Sundowns neBaroka FC muva nje, sokufuya adayise izinkukhu namaqanda, usishayele ihlombe uNcobo.