Ezintsha

Uveze imfihlo uSangweni kwethulwa inkundla ‘yakhe’

USiyabonga Sangweni ubonge umphakathi akhulela kuwo, wagqamisa nenhlonipho njengayona yinto eyamenza waphumelela ebholeni. 

Lo mdlali owagqama kwi-Orlando Pirates uhlonihswe ngenkundla eqanjwe ngegam alakhe ngakubo eDondotha, eMpangeni.

Le nkundla yethulwe umnyango wezemidlalo kwaZulu-Natal, ophethe uNtuthuko Mahlaba ngempelasonto. 

Ekhuluma kulo mcimbi, uSiyabonga Sangweni uthe walalela iziyalo zabazali, wabonga umphakathi nabalandeli.

“Kumele ngibonge abazali – ngalokho angiqondile abangizalayo nje kuphela,” kusho uSangweni kwiFARPost.

“Kodwa ngisho wonke umuntu emphakathini owasisiza sisakhula. Ngibona bonke abalandeli bebhola abebengeseka ngisakhula. 

“Uma ingane izalwa, (ukuphumelela kwayo) kuncika ekutheni iyabalalela yini abadala.

“Mina bengikwazi engikufunayo empilweni. Kuningi okungalungile ebengingakhubeka ngikwenze bese kungisa ezindaweni ezingafanele.”

Ngenxa yokuziphatha kahle kwakhe, ukwazile ukuphumelela ebholeni njengoba eze wagcina ekukaputeni weBafana Bafana nePirates. 

Manje le nkundla eyakhelwe uukuhlonipha yena seyizosiza izingane ezisakhula zikwazi ukuzicija ngendlela efanele.

“Uma ukhumbula ukuthi beyinjani le nkundla sisaqala ukwenza imidlalo (iSiyabonga Sangweni Annual Football Challenge)…

“Umaspala wangenelela. Ngifuna ukubonga ubuholi ngokungazisa ngayo yonke lento.

“Bathi bazokwenza into ezojabulisa wonke umuntu, bagcina bekwenzile. Lento eyezingane ezisakhula, ezilungiselela ikusasa.”

Ngaphezu kwalokho, le nkundla seyiyoqinisekisa ukuthi igama lakhe alilibaleki emphakathini wangakubo. 

“Lokhu kungijabulisa kakhulu ngoba noma sengafa, bayohlale bekhumbula ukuthi kwake kwaba khona umuntu ofana nami. 

“Kodwa ngijabulela kakhulu abantu bendawo ngoba yinto abazohlomula kakhulu ngale nkundla,” kusho uSangweni. 

IDondotha Sports Complex idle imali ebalelwa ku-R47-million ukuyakha ngokusho komnyango wezemidlalo esifundazweni.