Ezintsha

Usola izinga lokuqeqesha kuleli uRamovic weTS Gallaxy

Umqeqeshi weTS Galaxy, uSead Ramovic, ukhala ngokungaqeqeshwa ngendlela kwabadlali bebhola ukusuka emazingeni ezinkulisa kuleli.

Usho lokhu ngesikhathi ekhuluma kwiRadio 2000, lapho eqale khona wancoma umdlali wakhe uBradley Mojela. 

Nokho uzwakalise ukungenami ngabaqeqeshi nabona kuyinto ebambezela abadlali. UMojela uqale ezingeni elikhokhelayo esemdala.

“Ngiyamangala ukuthi akekho owabona uBradley Mojela ngaphambi kokuthi simsayinise. 

“Sambona nabanye abadlali ababili ngesikhathi sidlala neCasric Star owobungani, ngase ngicela abaphathi ukuthi babasayinise,” kusho uRamovic.

“UBradley (Mojela) umdlali omuhle, unomoya omuhle kanti uphila impilo eqondile. Uziqeqesha kahle futhi ufuna ukuba umdlali ongcono.

“Ngiyajabula kakhulu ukuthi ngithole lo mdlali. Uyashesha, uhlakaniphile, muhle uma kuyiwa phambili noma sesilahlekelwe yibhola uyamaka.

“Kodwa usevele uneminyaka engu-27 okuchaza ukuthi kukhona into engahambi kahle ezinhlakeni zokuthuthukiswa kwabadlali.”

Lo mqeqeshi weTS Galaxy ugcizelele ukuthi liningi kakhulu ikhono kwiNational First Division (NFD) kodwa inkinga ikubaqeqeshi.

“Sijwayele ukudlala namaqembu eNFD emidlalweni yokungcweka. Baningi abadlali abanekhono laphaya futhi yinto ebuhlungu ukuthi abaningi abadlali kwiPremiership.

“Abantu bazothi ngikhuluma kakhulu kodwa lona umbono wami. Isizathu ukuthi abekho abaqeqeshi abafundiseke kahle ezingeni lezinkulisa,” kuchaza uRamovic.

“Inkinga ukuthi kwiPSL abaqeqeshi abaphoqelekile ukuthi babe namalayisensi.

“Njengamanje sinabaqeqeshi abangenazicucu zokusebenza futhi abalidlalanga nebhola. 

“Manje bazobasiza kanjani abadlali ukuthi bakhule uma kwabona bengafundisiwe ngendlela eqondile?

“Ngeke umenze akhule umdlali uma uzothi ‘yebo uwumdlali omuhle,’ yebo uqinile, kumele uvale izikhala.’ 

“Kodwa kumayelana nokuthi uzivala kanjani izikhala, uhlela kanjani, yiba nohlelo oluqondile, uphathe umdlalo ngendlela.

“Ukwenza kanjani lokhu ngaphandle kokufundiseka ngendlela eqondile”?

“Yilokhu engikubonayo ngezinhlaka zenkulisa zika-Under 15 no-Under 16. 

“Ubona bonke abadlali eNingizimu Afrika beshesha futhi beqinile, bedlala kahle. 

“Kodwa kungani bengayi ukuyodlala phesheya. Yingoba izinhlaka aziqinile neze.”